Arama motorları bir sorguya yanıt olarak arama sonuçlarında web sayfalarını sıraladığında çoğu kişi gösterilen sayfaların arama terimlerine yanıt olarak “en iyi” sayfalar olduğunu varsayar. Peki bu bağlamda “en iyi sonuç” ne anlama geliyor? Arama motorları, hem sorguyla alakalı yani arama amacı, hem de popüler olan sayfaları göstermeye çalışır.

Arama motoru yetki metriğine dayanan mı  yoksa popülerliğe dayalı bir metriğe göre sıralanan sayfaları mı göstermeli?  Google’ın PageRank algoritması, sayfaları bulmak için atıf analizi yaklaşımına dayanan bir popülerlik algoritması olarak veya Hiper Metin Sistemlerinde Geliştirilmiş Metin Arama (pdf gibi) kullanır.

Google, bir arama sorgusunu eşleştirirken, sorgunun öncelikle önemli sayfalarında birkaç kez geçen web sitelerine bakmayı tercih eder. (Lary Page)

Bir dokümanın kaç kez okunduğu veya bir sosyal ağda bahsedilme veya paylaşılma sayısı gibi arama motorlarının da kullanılabileceği popülerliği ölçmenin başka yolları da vardır. Bununla birlikte, belirli bir sayfanın popülaritesi, mutlaka belgenin arama sorgusu ile ilgili olduğunu veya sayfanın konuyla ilgili güvenilir kabul edilen kaynaklarla ilişkili olduğunu göstermez.

En popüler sayfa mutlaka en otoriter sayfa değildir.  Örneğin, Pisagor ve matematik hakkında bilgi aradığımızı farzedelim. Bulabileceğiniz en iyi bilgiler, matematik konusunda uzmanlaşmış bir üniversite ya da bilimsel bir dergide bulunabilir. Bu üniversitenin web sitesindeki makaleler, bilimsel olarak matematikle ilgilenen bir ziyaretçi kitlesi için dünyanın önde gelen matematik uzmanları tarafından yazılmış da olabilir. Ancak, matematik konusunda, Google, Yandex, Yahoo veya Bing’de bir arama yaparsanız, üniversitenin yayınladığı bilimsel makaleyi değil, daha geniş bir kitleye hitabeden, nispeten herkesin analayabileceği basitlikte makaleleri en üst sıralarda görürsünüz.

Bu yüzeysel bilgiler içeren makaleler muhtemelen, bilim adamları için yazılmış bir makaleden çok daha fazla bağlantıya sahiptir. Muhtemelen haber kaynaklarından, devlet kurumlarından ve bilim hakkında rapor yayınlayan diğer anaakım sitelerden kendilerine bağlanan oldukça popüler sayfalara sahiptirler. Popüler sayfalar genellikle yararlı ve bilgilendirici sayfalar olabilse de, bir sorguya yanıt olarak gösterilebilecek en yetkili sayfalar olmayabilir.

Yazar Otoritesi  

Otorite, belirli bir konuya yanıt veren yazar veya bilgi kaynağı ile ilgili olarak o yazar veya kaynakla ilişkilendirilebilecek özellikler ifade edebilir.

 1. Güvenilebilirlik
 2. Bilginin sağlamlığı
 3. Bilgi yeteneği
 4. Saygı

Bir yazarın bir konuda yetkili olup olamayacağını belirlemek, yazarla ilişkili verilere bakarak aşağıdaki gibi belirlenebilir:  

 1. Kaynağın sahip olduğu eğitim dereceleri
 2. Bu derecelerin nereden alındığı
 3. Bilimsel ya da teknik eserlerde kaynağın alıntıları
 4. Bir kaynakla ilişkili yayın sayısı
 5. Sosyal ağ bağlantısı ve / veya takipçi sayısı
 6. Kaynağın saygı duyulan ve / veya yüksek derecede atıf yapılan bir kurum tarafından istihdam edilip edilmediği
 7. Kaynak tarafından ele alınan belirli bir konu ile ilgili çeşitli yayınlar gibi sosyal ağ bilgileri
 8. Kaynağın sahip olduğu patent sayısı
 9. Kaynakla ilişkilendirilmiş içeriğe bağlantı sayısı
 10. Kaynakla ilişkili çalışmaya atıfta bulunan makale sayısı
 11. Kaynakla ilişkili Derecelendirmeler ve İncelemeler

Bir web sitesinin belirli konular hakkında ne kadar yetkili olduğu belirlenebilir ve birisinin aradığı sorgu da bu konuyla ilişkilendirilebilirse, o kaynaktan gelen sayfalar algılanan otoriteye göre arama sonuçlarında görünürlüğü artırılabilir.

Patent Açıklamaları

Kaynaklarla ilgili verileri depolamak için yapılandırılmış bir yetki endeksi oluşturulur. Bir otorite değeri de dahil olmak üzere kaynaklarla ilgili veriler otorite endeksinde üretilir ve saklanır. Otorite değeri, istenirse diğer verilerin yanı sıra kaynak, konu ve bakış açısı işlevi olarak tanımlanabilir ve, bir veya daha fazla sıralama işlevine göre belirlenebilir.

Sıralama fonksiyonları belirlenir ve sıralama fonksiyonlarına karşılık gelen veriler elde edilir. Sıralama fonksiyonlarının her biri bir ağırlıklandırma fonksiyonu, bir güven değeri veya aralığı, bir veya daha fazla zaman fonksiyonu ve / veya diğer yöntemlere göre ağırlıklandırılabilir. Elde edilen yetki değeri, arama sonuçlarının sıralamasını etkilemek için veya başka amaçlar için kullanılabilir.

Kaynak otoriteye dayalı arama sonuçlarını dinamik olarak yeniden düzenlemek için kavramlar ve teknolojiler.

Bir arama sorgusu alınır ve analiz edilir. Arama sorgusunda bir veya daha fazla konu tanımlanır. Belirlenen konu (lar) ile ilgili içerik için yetkili kaynakları tanımlamak amacıyla bir otorite endeksi aranır. Belirlenen konulara ilişkin yetkili kaynaklar tarafından oluşturulan içeriğe karşılık gelen yükseltilmiş sonuçlar elde edilir.  Tanıtılan sonuçlar, arama talebinde bulunan veya arama sonuçlarına enjekte edilen bir kuruluşa sunulabilir. Tanıtılan sonuçlarla ilişkili katkı boyutları belirlenebilir ve katkı boyutlarına dayalı filtreler bir işletme tarafından arama sonuçlarını dinamik olarak değiştirmek için oluşturulabilir ve kullanılabilir.

Patentler, bir kaynağın (kişi, kuruluş, işletme vb.) Ve diğerleri arasındaki katkılara ve etkileşimlere Facebook ve Twitter gibi yerlerde, bu kaynağın derecelendirme ve incelemelerine nasıl yaklaşacaklarını daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Patent başvuruları, bir kaynakla toplanıp ilişkilendirilebilecek diğer veri türlerine işaret eder, örneğin:  

 1. Bir kaynağın cinsiyeti
 2. Kaynakla ilişkili menşe ülke
 3. Kaynakla ilişkili dil, varlıklar ve / veya kaynakla ilgili diğer kaynaklar
 4. Kaynakla ilişkilendirilen içerik türü
 5. Verileri sıralama veya derecelendirme
 6. Kaynakla ilişkili içeriğin açıklamaları
 7. İçerikteki kelime sayısı
 8. İçerikle ilişkilendirilmiş sürüm numarası
 9. İçeriğin telif hakkı tarihi

Arama sonuçlarında tanıtılan sayfalar, daha geleneksel arama sonuçlarından ayrı olarak sunulabilir veya bu sonuçlara enjekte edilebilir.  

Kaynaklar:
Billy Slawsky (seobythesea)
Microsoft ABD Patent Başvurusu 20110246456
Susan T. Dumais, Stefan David Weitz, Alexander George Gounares, David James Gemmell ve Paul Yiu tarafından icat edilen Yetki Sıralaması Microsoft Corporation ABD Patent Başvurusu 20110246484

Orijinal İçerik (Previously Published On): https://yilmazsarac.com.tr/
Sizlere daha iyi bir gezinme deneyimi sağlamak için çerez kullanılır.