Agencies serving in different categories have a more colorful and extraordinary working style when compared to other sectors, considering the business life, it is a different sector with its employees regardless of the type, regardless of traditional, digital, creative or social media. In general, they provide advertising and promotional support.

What Do Digital Agencies Do?

Digital agencies are now doing the work of traditional advertising agencies with the changing and developing technology . It can be said that it is an advanced model of traditional advertising agencies. It plans the works planned and performed by the advertising agency considering the digital world and distribution channels, and the resulting works are delivered to the target audience through online advertising channels.

SEO Agencies

Beyond search engine optimization, SEO agencies continue their marketing activities in all online and digital channels available over the internet. While doing this, first of all, it analyzes the business model and target audience of the person or company that it will provide service very well, determines the right strategy within the scope of digital marketing and starts to apply it. There are some important criteria to consider when choosing an SEO Agency:

 • Is it a Google partner? Does Google Partners have its original certification?
 • Is there a free analysis or information service?
 • Has he served a company of this size before?
 • References
 • Does it have the official Google Success Stories?
 • Sample projects and results
 • Do they consider your target and bid accordingly?
 • Are the digital marketing and roadmap that they issued fit your goals?
 • Digital agencies also have different branches within themselves. SEO Professionals host many sub-branches of services such as social media agencies, mobile marketing agencies, digital media planning agencies, SEM @ SEO agencies.
SEO Uzmanı Kurumsal SEO Danışmanlığı – Arama Motoru Optimizasyonu – Web Geliştirme – İçerik Stratejileri https://yilmazsarac.com.tr

What Creative Agencies Do?

Creative agencies are agencies that do business entirely with creativity. By providing companies with creative and remarkable works that they cannot think of, they ensure the recognition of brands. While doing this, they aim to surprise the consumer by using various strategies and go out of traditional advertising.

Some of these strategies are campaigns, contests, online games and videos. Their employees are people who have creative minds in proportion to their work, who can offer different ideas, who work comfortably, who do not have any problems like shirts and ties.

What Advertising Agencies Do?

Advertising agencies are agencies that carry out market research for the brands they work with, by supporting them at every stage from their first appearance to the summit, providing growth and differentiation. He thinks, advises, researches, designs and provides them to be applied to the promotional tool to be used according to the customer profile that he provides service. Generally, they are companies that act as intermediaries among the target groups with the customers they work with.

What Cast Agencies Do?

Cast agencies work specifically with media companies. They provide actors, models and photomodels of all ages in various projects such as cinema films, television series, television and internet commercial films, artist clips, catalog and magazine shootings.

Farklı kategorilerde hizmet veren Ajanslar, iş hayatı dikkate alındığında diğer sektörlere oranla daha renkli daha sıra dışı denilebilecek bir çalışma tarzına sahiptir, geleneksel, dijital, kreatif ya da sosyal medya farketmeksizin türü ne olursa olsun çalışanlarıyla birlikte daha farklı bir sektördür. Genel anlamda reklam ve tanıtım amaçlı destek verirler.

Dijital Ajanslar Ne İş Yapar?

Geleneksel reklam ajanslarının yaptığı işi değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte artık dijital ajanslar yapmaktadır. Yani geleneksel reklam ajanslarının gelişmiş modelidir denilebilir. Reklam ajansının planladığı ve gerçekleştirdiği işleri dijital dünya ve dağıtım kanallarını da göz önüne alarak planlar ve ortaya çıkan işler online reklamcılık kanalları ile hedef kitleye ulaştırılır.

SEO Ajansları

SEO ajansları, arama motoru optimizasyonunun ötesinde, pazarlama faaliyetlerini internet üzerinden kullanılabilen tüm online ve dijital mecralarda sürdürür. Bunu yaparken öncelikle hizmet sunacağı kişinin ya da firmanın iş modelini ve hedef kitlesini çok iyi analiz eder, dijital pazarlama kapsamında en doğru stratejiyi belirler ve uygulamaya başlar. SEO Ajansı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kriterler vardır:

 • Google iş ortağı mı? Google Partners orijinal sertifikasına sahip mi?
 • Ücretsiz analiz veya bilgi hizmeti var mı?
 • Daha önce bu büyüklükte bir firmaya hizmet vermiş mi?
 • Referansları
 • Resmi Google Başarı Hikayeleri’ ne sahip mi?
 • Örnek projeleri ve sonuçları
 • Hedefinizi dikkate alıp ona göre mi teklif sunuyorlar?
 • Çıkardıkları dijital pazarlama ve yol haritası hedeflerinize uygun mu?
 • Dijital ajansların ayrıca kendi içlerinde de değişik kolları vardır. SEO Uzmanları, Sosyal medya ajansları, mobil pazarlama ajansları, dijital medya planlama ajansları, SEM@SEO ajansları gibi birçok hizmet alt dalını barındırır.
SEO Uzmanı Kurumsal SEO Danışmanlığı – Arama Motoru Optimizasyonu – Web Geliştirme – İçerik Stratejileri https://yilmazsarac.com.tr

Kreatif Ajanslar Ne iş Yapar?

Kreatif ajanslar tamamen yaratıcılığa dayalı iş yapan ajanslardır. Firmalara değişik, düşünemeyecekleri yaratıcı ve dikkat çekici işler sunarak markaların tanınmasını sağlarlar. Bunu yaparken çeşitli stratejiler kullanarak tüketiciyi şaşırtmayı amaçlarlar ve geleneksel reklamcılığın dışına çıkarlar.

Bu stratejilerin bazılarını kampanyalar, yarışmalar, online oyunlar ve videolar oluştururlar. Çalışanları da yaptıkları işle doğru orantılı olarak yaratıcı beyinlere sahip, değişik fikirler sunabilen, rahat çalışan, gömlek, kravat gibi dertleri olmayan insanlardır.

Reklam Ajansları Ne İş Yapar?

Reklam ajansları birlikte çalıştıkları markaların ilk çıktıkları andan itibaren zirveye gelene kadar her aşamasında ona destek vererek büyümesini ve farklılaşmasını sağlayan, bunun için de pazar araştırmaları yapan ajanslardır. Hizmet sunduğu müşteri profiline göre onun adına düşünür, tavsiye verir, araştırır, tasarlar ve bu tasarımların kullanılacak olan tanıtım aracına uygulanmasını sağlar. Genel olarak birlikte çalıştıkları müşterileri ile hedef kitleler arasında aracı görevi gören firmalardır.

Cast Ajansları Ne İş Yapar?

Cast ajansları özellikle medya şirketleri ile çalışırlar. Sinema filmleri, televizyon dizileri, televizyon ve internet reklam filmleri, sanatçı klipleri, katalog ve dergi çekimleri gibi değişik projelerde her yaştan oyuncu, model ve fotomodel temin ederler.